Værdikædeoptimering

Virksomhedens værdikæde er kilden til konkurrencedygtighed.

Kunderne forventer kvalitet, hurtighed, fleksibilitet og omkostningseffektivitet.

 

Jo større indsigt man opnår i sin værdikæde, jo bedre vil evnen være til at imødekomme kundernes behov og samtidig optimere virksomhedens resultat og pengebinding.

 

Eksempler på udfordringer, som mange virksomheder møder

 • Manglende end-to-end målinger af performance (KPIer)
 • Manglende transparens mht. hvordan beslutninger truffet i tidlige dele af værdikæden påvirker efterfølgende dele af værdikæden
 • Manglende gennemsigtighed i værdikædens omkostningsdrivere
 • Manglende evne til at reagere hurtigt på forandringer i markedets ønsker (agilitet)
 • Organisatorisk silodannelse, der medfører suboptimering
 • Behov for indkøbsoptimering
 • Manglende risikovurdering af, hvad der kan ramme værdikæden
 • Uønsket pengebinding i værdikæden (working capital)

 

Løsninger

MBR Management tilbyder at gennemgå hele værdikæden eller dele heraf med henblik på at skabe gennemsigtighed og identificere forbedringspotentiale.

 

I samarbejde med kunden udarbejdes handlingsplaner, der bl.a. fokuserer på forbedret markedsrespons, reduktion af working capital og risikostyring for lagre, kunder og leverandører.

 

Ved at etablere end-to-end performancemålinger sikres et helhedsbillede af værdikædens effektivitet og eventuelle "interne siloer" vil blive synliggjort.

 

 

 

Sammen skaber vi:

 • Overblik
 • Fremdrift
 • Inspiration
 • Forandringer
 • End-to-end fokus

MBR Management ApS | Anesmindevej 3 B, 8660 Skanderborg | Tlf. +45 4128 8131 | info@mbrmanagement.dk | CVR 35677011