Økonomistyring

Økonomistyring er en hjørnesten i at drive virksomhed.

Dyb forståelse for, hvad der driver indtjeningen og genererer likviditet, er vejen til succes.

 

Der er i dag uanede muligheder for at indsamle information. Ofte er det største problem ikke at indsamle information, men nærmere at skabe overblik og undgå informations-overflow. Ofte ligger der en "guldmine" af information, der blot venter på at blive konverteret til ledelsebeslutninger.

 

Eksempler på udfordringer

  • Bagudrettet økonomistyring, der fokuserer på forklaringer til fortiden i stedet for at drive forandringer.
  • Detaljeret informationsindsamling, der aldrig efterfølgende bliver anvendt.
  • Informations-overflow med kæmpe regneark, men manglende konklusioner.
  • Usikkerhed om hvilke forretningsinitiativer, der er lønsomme.
  • Inkonsistent rapportering, der medfører at møder går med at drøfte, hvad der egentlig er fakta i stedet for at træffe beslutninger.

 

Løsninger

MBR Management tilbyder at udvikle skarp ledelsesrapportering og forecasting, der giver overblik og leder vejen til sunde ledelsesbeslutninger.

 

Inden for særlige fokusområder gennemføres deep-dive analyser, der kan give helt ny indsigt i forretningsmæssige og økonomiske sammenhænge.

 

Business cases udarbejdes som beslutningsgrundlag for større strategiske beslutninger og investeringer.

 

 

 

Sammen skaber vi:

  • Overblik
  • Fremdrift
  • Inspiration
  • Forandringer
  • End-to-end fokus

MBR Management ApS | Anesmindevej 3 B, 8660 Skanderborg | Tlf. +45 4128 8131 | info@mbrmanagement.dk | CVR 35677011