Projektledelse

Professionel gennemførelse af projekter bidrager med dynamik og forbedret konkurrencekraft. Ofte opnås også afledte effekter i kraft af forbedret samarbejde på tværs af organisationen og ny ide-generering til yderligere forbedringer.

 

Mange virksomheder har projekt-ideer liggende i skuffen, som de ved er profitable, men alligevel gennemføres de ikke pga. manglende ressourcer og/eller kompetencer. I andre tilfælde iværksættes projekter, der strækker sig over meget lang tid og aldrig når helt i mål. Resultatet er, at der drænes ressourcer, uden at planlagte gevinster høstes.

 

Eksempler på udfordringer, der forhindrer succesfuld gennemførelse af projekter

 • Uskarp målsætning, der medfører uklarhed og risiko for overlap med andre projekter
 • Manglende planlægning, skaber uklarhed og koordineringsbehov på tværs af organisationen
 • Utilstrækkelig ressourceallokering, der forsinker projektgennemførelsen og reducerer output
 • Manglende kommunikation og involvering af organisationen, der skaber demotivation
 • Modstridende interesser i organisationen, der forhindrer succesfuld gennemførelse
 • Skiftende prioriteter i virksomheden, der med fører at projekter trækkes i langdrag

 

Løsninger

MBR Management tilbyder at lede og gennemføre projekter. Kunden sikres tilførsel af erfaren ressource og kontinuerlig fremdrift i projekterne. I kraft af et målrettet og komprimeret projektforløb udnyttes både interne og eksterne projektressourcer effektivt.

 

MBR Management gennemfører et struktureret projektforløb med fokus på planlægning, analyse, kommunikation, løsningsudvikling og frem for alt implementering med måling af resultater.

 

 

 

Sammen skaber vi:

 • Overblik
 • Fremdrift
 • Inspiration
 • Forandringer
 • End-to-end fokus

MBR Management ApS | Anesmindevej 3 B, 8660 Skanderborg | Tlf. +45 4128 8131 | info@mbrmanagement.dk | CVR 35677011